UtamaAmanahTerma

Dasar Penggunaan Boleh Diterima

Sehubungan dengan penggunaan mana-mana Perkhidmatan HelloSign, tapak web atau sistem (secara kolektif, "Platform HelloSign"), anda tidak boleh:

 • Menyiar atau menghantar mesej kesat, fitnah, libel, pernyataan palsu atau mengelirukan, ucapan benci, atau mesej yang menghasut atau mengancam keganasan;
 • Hantar spam, surat berantai, atau mesej yang tidak diminta (termasuk e-mel);
 • Meniru identiti orang lain, memberi gambaran yang salah terhadap penggabungan anda dengan orang atau entiti lain, terlibat dalam penipuan, atau menyembunyikan atau cuba menyembunyikan identiti anda;
 • Akses mana-mana bahagian Platform HelloSign yang tidak dibenarkan;
 • Mengganggu fungsi, integriti atau operasi normal Platform HelloSign;
 • Muat naik atau menghantar data, virus, cecacing, kod berbahaya, perisian hasad, atau ejen perisian yang tidak sah;
 • Menyahkod atau menyahsulit penghantaran, mengelakkan sebarang akses, sekatan salinan atau pengesahan, atau cuba untuk menjejaskan keselamatan Platform HelloSign (termasuk akaun pengguna lain);
 • Mencuba untuk memeriksa, mengimbas atau menguji kerentanan mana-mana bahagian Platform HelloSign tanpa kebenaran yang sesuai;
 • Mencuba untuk mengubah, atau mendapatkan penggunaan atau akses tanpa izin ke akaun, laman web, aplikasi, sistem, peralatan, atau data pengguna lain;
 • Kumpulkan atau ambil maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi, termasuk nama akaun, dari akaun pengguna lain;
 • Gunakan Perkhidmatan HelloSign atau bahagian lain daripada Platform HelloSign yang melanggar undang-undang atau peraturan yang terpakai, termasuk undang-undang privasi dalam bidang kuasa yang terpakai; atau
 • Muat naik, guna atau kirim kandungan, data, atau bahan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang terpakai.

Tanpa mengehadkan remedi lain yang tersedia untuknya, HelloSign boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantung atau menamatkan akses ke Platform HelloSign kerana pelanggaran Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini untuk mencegah bahaya kepada pihak lain, atau untuk menjaga keselamatan, ketersediaan atau integritinya. Terma yang tidak ditentukan dalam Dasar Penggunaan yang Boleh Diterima ini akan memiliki makna yang dinyatakan dalam perjanjian yang terpakai antara Anda dengan HelloSign.