UtamaAmanahTerma

Terma Khusus Perkhidmatan

Disiarkan: 19 Mei 2020

Berkuat kuasa pada: 18 Jun 2020

Kecuali ditentukan lain dalam Jadual Perkhidmatan ini, istilah yang ditulis dengan huruf besar akan mempunyai maksud yang diberikan kepada mereka dalam Terma (kini tersedia di https://www.hellosign.com/terms) dan Dasar Privasi (kini tersedia di https://www.hellosign.com/privacy).

HELLOSIGN (PENGGUNA AKHIR DAN APLIKASI WEB)

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. HelloSign adalah perkhidmatan tandatangan elektronik yang membolehkan Pelanggan memaparkan, menghantar, mengakui, menyimpan, dan menandatangani dokumen secara elektronik.
 2. 2.   Pengesahan. Seseorang yang menandatangani dokumen melalui HelloSign mesti mempunyai akaun HelloSign atau telah menerima permintaan untuk tandatangan pada akaun e-mel mereka.
 3. 3.   Jejak Audit. Dokumen yang dilengkapkan di HelloSign merangkumi jejak audit yang mengandungi maklumat yang membantu menjejak dokumen anda sepanjang kitaran hayatnya. Maklumat ini merangkumi, tetapi tidak terbatas kepada ID dokumen unik yang dihasilkan oleh HelloSign, alamat e-mel pengirim dan penerima, alamat IP pengirim dan penerima, dan peristiwa jejak (seperti tarikh, masa, dan lokasi ketika kejadian berikut berlaku - dokumen dimuat naik, dokumen dilihat, dokumen dikeluarkan, dokumen dihantar, dokumen ditandatangani, penolakan untuk menandatangani, alamat e-mel penandatangan dikemas kini, kod akses penandatangan disahkan, permintaan tandatangan dibatalkan).

HelloSign API

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. Antara muka Pengaturcaraan Aplikasi HelloSign ("HelloSign API") membolehkan Pelanggan mengintegrasikan atau membenamkan penyelesaian tandatangan elektronik HelloSign dengan mudah ke dalam aplikasi atau aliran kerjanya, mewujudkan pengalaman dalam talian yang bersih, berjenama, dan lancar yang membolehkan pengguna menyelesaikan perjanjian atau transaksi yang mengikat secara sah dengan syarikat anda dan/atau pelanggan mereka.
 2. 2.   Pengesahan. Setakat mana Pelanggan memilih untuk menggunakan HelloSign API untuk mengaktifkan ciri terbenam pada Harta Pelanggan, Pelanggan diminta untuk mengesahkan identiti setiap penandatangan/pengguna akhir melalui pengesahan e-mel atau cara lain yang boleh dipersetujui oleh HelloSign mengikut budi bicara mutlaknya. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab atas pengesahan tersebut dan akan mengganti rugi, mempertahankan dan mengelakkan HelloSign daripada sebarang tuntutan yang berkaitan dengan pengesahan tersebut.
 3. 3.   Permintaan Tandatangan. "Permintaan Tandatangan" ialah transaksi yang berlaku ketika Pelanggan memulai proses tandatangan baru dan membuat panggilan yang sepadan ke HelloSign API. Sebagai contoh, jika anda memanggil "minta/hantar tandatangan" untuk menghantar dokumen untuk ditandatangani, ini akan menjadi satu (1) Permintaan Tandatangan. Perhatikan bahawa satu Permintaan Tandatangan boleh digunakan untuk mengumpulkan tandatangan daripada beberapa penandatangan sekiranya mereka semua terlibat dalam kontrak yang sama.
 4. 4.   Kekunci API. Untuk menggunakan API HelloSign, Pelanggan mesti mendapatkan kelayakan API uniknya ("Kekunci API") melalui proses pendaftaran. Pelanggan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan Kekunci APInya, tanpa mengira sama ada dia mempunyai pengetahuan mengenai aktiviti tersebut. Pelanggan tidak boleh berkongsi Kekunci APInya dengan mana-mana pihak ketiga, akan memastikan Kekunci API tersebut selamat, dan perlu menggunakannya sebagai satu-satunya cara untuk mengakses HelloSign API.
 5. 5.   Transaksi.
 6.      a.   Had. Pelanggan boleh membuat sehingga 100 permintaan per minit untuk permintaan API standard, dan 25 permintaan per minit untuk permintaan API tingkat lebih tinggi. Dalam mod ujian, Pelanggan boleh melakukan 10 permintaan per minit. Secara kolektifnya, di atas adalah "Had Transaksi." Sila hubungi bahagian penjualan kami jika anda ingin meningkatkan Had Transaksi anda.
 7.      b.   Had Kadar. HelloSign mungkin diminta untuk mengehadkan atau menggantung penggunaan API HelloSign oleh anda apabila penggantungan atau had sedemikian diperlukan untuk mengelakkan kemudaratan atau tanggungjawab terhadap pelanggan/individu lain, atau untuk menjaga keselamatan, kestabilan, ketersediaan atau integriti Perkhidmatan HelloSign.
 8. 6.   Harta. Hanya Sifat Pelanggan yang telah dipersetujui oleh HelloSign boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. HelloSign berhak untuk menolak sebarang Harta Pelanggan, atas apa-apa sebab pun, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk tetapi tidak terhad untuk memastikan bahawa anda mematuhi Terma dan Dasar Terima Penggunaan. Selanjutnya, anda akan memastikan bahawa Sifat Pelanggan mengandungi terma perkhidmatan dan dasar privasi yang selaras dengan terma Perjanjian ini.
 9. 7.   Sekatan API. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (dan tidak akan membenarkan pihak ketiga) secara langsung atau tidak langsung: (a) cipta klien API yang berfungsi sama seperti API HelloSign; (b) menggunakan API HelloSign untuk sebarang tujuan yang tidak bergantung pada Harta Pelanggan; (c) memberi gambaran yang salah mengenai sumber atau pemilikan API HelloSign atau membuang, mengaburkan, atau mengubah sebarang pemberitahuan hak cipta, cap dagang atau hak milik lain, memalsukan atau menghapus sebarang pembahagian pengarang, notis undang-undang atau label lain daripada asal atau sumber API HelloSign atau Perkhidmatan;
 10. 8.   Aplikasi Pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan API HelloSign untuk membangunkan aplikasi dan/atau pengalaman menandatangan terbenam untuk digunakan oleh Pelanggan atau klien Pelanggan dan pengguna akhir masing-masing (secara keseluruhannya "Aplikasi Pelanggan"). Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Aplikasi Pelanggan dan memastikannya mempunyai: a) memberikan pelanggan, klien, dan pengguna akhir dengan terma yang terpakai (termasuk syarat privasi) yang memberi kuasa kepada HelloSign untuk menyediakan Perkhidmatan di bawah ini, dan b) kuasa dan/atau kebenaran yang sewajarnya untuk berkongsi maklumat pengguna atau penandatangan (termasuk maklumat peribadi) dengan HelloSign.

HelloWorks

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. HelloWorks ialah perkhidmatan automasi aliran kerja pintar yang mempermudah penyelesaian dokumen melalui pengesahan data lanjutan, logik bersyarat, e-tandatangan bersepadu, dan reka bentuk pertama mudah alih.
 2. 2.   Pengesahan. Seseorang yang menandatangani dokumen melalui ciri tandatangan elektronik yang ditawarkan dalam HelloWorks mesti mempunyai akaun HelloSign atau telah menerima permintaan untuk tandatangan di akaun e-mel mereka.
 3. 3.   Transaksi. "Transaksi" HelloWorks berlaku apabila pelanggan atau pengguna melancarkan Aliran Kerja daripada antara muka visual HelloWorks (yang kini dinamakan "Pembangun HelloWorks").
 4. 4.   Aliran Kerja. “Aliran Kerja” ialah gabungan beberapa tugas atau proses yang digunakan. Dengan antara muka visual HelloWorks, ia membolehkan pengguna membuat kombinasi pelbagai bentuk dan dokumen yang perlu dilengkapkan oleh pengguna akhir. Aliran kerja adalah asas daripada apa-apa yang menjadi transaksi. Setelah aliran kerja dilancarkan, ia menjadi transaksi.
 5. 5.   Pengguna Akhir/Peserta. Di HelloWorks, pengguna akhir/peserta ialah individu yang menerima aliran kerja yang dilancarkan dan diminta untuk melengkapkan borang dan dokumen secara dalam talian.

API HelloWorks

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. API HelloWorks membolehkan pelanggan mengintegrasikan dan membenamkan automasi aliran kerja dan penyelesaian e-tandatangan kami dengan mudah ke dalam apa-apa aplikasi atau aliran kerja, mewujudkan pengalaman dalam talian yang bersih, berjenama, dan lancar yang membolehkan pengguna anda mempermudah aliran kerja yang kompleks, dan melengkapkan perjanjian dan transaksi yang mengikat secara sah .
 2. 2.   Pengesahan. Setakat mana Pelanggan memilih untuk menggunakan HelloSign API untuk mengaktifkan ciri terbenam pada Harta Pelanggan, Pelanggan diminta untuk mengesahkan identiti setiap penandatangan/pengguna akhir melalui pengesahan e-mel atau cara lain yang boleh dipersetujui oleh HelloSign mengikut budi bicara mutlaknya. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab atas pengesahan tersebut dan akan mengganti rugi, mempertahankan dan mengelakkan HelloSign daripada sebarang tuntutan yang berkaitan dengan pengesahan tersebut.
 3. 3.   Kekunci API. Untuk menggunakan API HelloSign, Pelanggan mesti mendapatkan kelayakan API uniknya ("Kekunci API") melalui proses pendaftaran. Pelanggan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan Kekunci APInya, tanpa mengira sama ada dia mempunyai pengetahuan mengenai aktiviti tersebut. Pelanggan tidak boleh berkongsi Kekunci APInya dengan mana-mana pihak ketiga, akan memastikan Kekunci API tersebut selamat, dan perlu menggunakannya sebagai satu-satunya cara untuk mengakses HelloSign API.
 4. 4.   Transaksi.
       a.   Pentakrifan. Transaksi HelloWorks API ialah penggunaan API untuk memulakan salah satu: 1) pengumpulan dan/atau penyebaran maklumat, atau 2) permintaan tandatangan.
       a.   Had. Pelanggan dapat membuat hingga 500 permintaan per jam. Dalam mod ujian, Pelanggan dapat membuat 50 permintaan per jam. Secara kolektifnya, di atas adalah "Had Transaksi." Sila hubungi bahagian penjualan kami jika anda ingin meningkatkan Had Transaksi anda.b.   Had Kadar. HelloSign mungkin diminta untuk mengehadkan atau menggantung penggunaan API HelloWorks oleh anda apabila penggantungan atau had sedemikian diperlukan untuk mengelakkan kemudaratan atau tanggungjawab terhadap pelanggan/individu lain, atau untuk menjaga keselamatan, kestabilan, ketersediaan atau integriti Perkhidmatan HelloSign.
 5. 5.   Harta. Hanya Sifat Pelanggan yang telah dipersetujui oleh HelloSign boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. HelloSign berhak untuk menolak sebarang Harta Pelanggan, atas apa-apa sebab pun, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk tetapi tidak terhad untuk memastikan bahawa anda mematuhi Terma dan Dasar Terima Penggunaan. Tambahan lagi, anda akan memastikan bahawa Harta Pelanggan mengandungi terma perkhidmatan atau penggunaan yang sesuai dengan terma Perjanjian ini.
 6. 6.   Sekatan API. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (dan tidak akan membenarkan pihak ketiga) secara langsung atau tidak langsung: (a) cipta klien API yang berfungsi sama seperti API HelloSign; (b) menggunakan API HelloSign untuk sebarang tujuan yang tidak bergantung pada Harta Pelanggan; (c) memberi gambaran yang salah mengenai sumber atau pemilikan API HelloSign atau membuang, mengaburkan, atau mengubah sebarang pemberitahuan hak cipta, cap dagang atau hak milik lain, memalsukan atau menghapus sebarang pembahagian pengarang, notis undang-undang atau label lain daripada asal atau sumber API HelloSign atau Perkhidmatan;
 7. 7.   Aplikasi Pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan API HelloWorks untuk membangunkan aplikasi dan/atau pengalaman menandatangan terbenam untuk digunakan oleh Pelanggan atau klien Pelanggan dan pengguna akhir masing-masing (secara keseluruhannya "Aplikasi Pelanggan"). Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Aplikasi Pelanggan dan memastikannya mempunyai: a) memberikan pelanggan dan pengguna akhir dengan terma yang terpakai (termasuk terma privasi) yang membenarkan HelloWorks menyediakan Perkhidmatan di bawah ini, dan b) kuasa dan/atau kebenaran yang sewajarnya untuk berkongsi maklumat pengguna dengan HelloSign.

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. HelloSign for Salesforce ialah penyepaduan yang membolehkan anda menyediakan dokumen untuk tandatangan elektronik dengan cepat, meminimumkan tindakan susulan bolak-balik dan memudahkan proses menandatangan untuk klien anda dengan menggunakan data daripada medan Salesforce anda.
 2. 2.   Kelayakan. Pelanggan mesti menggunakan pelan perusahaan HelloSign (atau peringkat lebih tinggi) untuk mengakses penyepaduan ini. Pelanggan (atau pentadbirnya) boleh menambah pengguna ke penyepaduan Salesforce dalam had pelan langganan Pelanggan. HelloSign for Salesforce berfungsi dengan Salesforce Classic dan Pengalaman Sepantas Kilat Salesforce.
 3. 3.   Dokumen. Semua dokumen yang ditandatangani disimpan dalam tika Salesforce anda. Anda kemudian boleh memuat turun atau memindahkan dokumen yang ditandatangani ke pangkalan data/repositori dokumen anda.
 4. 4.   Kandungan dan Produk Pihak Ketiga Pelanggan memahami bahawa penyepaduan HelloSign for Salesforce akan memberi Pelanggan akses kepada Kandungan Pihak Ketiga dan kepada Produk Pihak Ketiga yang dapat mengakses tika Perkhidmatan HelloSign Pelanggan dan mengeksport, menghapus atau mengubah Data Pelanggan (termasuk Maklumat Sulit Pelanggan).
 5. 5.  Penafian. HelloSign tidak menjamin atau menyokong Kandungan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga (sama ada item-item ini ditetapkan oleh HelloSign sebagai "dikuatkuasakan", "disahkan" atau sebaliknya) dan menolak semua tanggungjawab dan liabiliti untuk item ini dan akses mereka kepada Perkhidmatan HelloSign, termasuk pengubahsuaian, penghapusan, pendedahan atau pengumpulan Data Pelanggan mereka.

Penyambung/Penyepaduan Pihak Ketiga

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. Penyepaduan Pihak Ketiga membantu menghubungkan HelloSign dengan perkhidmatan yang sudah anda gunakan untuk memperkasakan perniagaan anda. Beberapa contoh penyepaduan seperti itu ialah Google (Gmail, Google Docs, Google Drive, dan G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle, dan Slack.
 2. 2.   Kelayakan.Untuk menggunakan penyepaduan HelloSign, anda mestilah pelanggan HelloSign dan pelanggan perkhidmatan yang anda mahu gunakan penyepaduannya. Sebilangan penyepaduan mungkin memerlukan anda menyetujui penggunaan perkhidmatan tersebut dan/atau memberi persetujuan untuk pemindahan maklumat/data anda antara HelloSign dengan perkhidmatan pihak ketiga.
 3. 3.   Kandungan dan Produk Pihak Ketiga Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan penyepaduan tersebut, perkhidmatan pihak ketiga, dan memastikan bahawa anda mempunyai hak dan kebenaran yang sewajarnya untuk berkongsi data antara HelloSign dengan perkhidmatan pihak ketiga. Anda memahami bahawa Penyepaduan Pihak Ketiga dapat memberi Pelanggan akses kepada Kandungan Pihak Ketiga dan kepada Produk Pihak Ketiga yang dapat mengakses tika Perkhidmatan HelloSign Pelanggan dan mengeksport, menghapus atau mengubah Data Pelanggan (termasuk Maklumat Sulit Pelanggan).
 4. 4.  Penafian. HelloSign tidak menjamin atau menyokong Kandungan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga (sama ada item-item ini ditetapkan oleh HelloSign sebagai "dikuatkuasakan", "disahkan" atau sebaliknya) dan menolak semua tanggungjawab dan liabiliti untuk item ini dan akses mereka kepada Perkhidmatan HelloSign, termasuk pengubahsuaian, penghapusan, pendedahan atau pengumpulan Data Pelanggan mereka.

HelloFax

 1. 1.   Penerangan Perkhidmatan. HelloFax ialah perkhidmatan faks elektronik yang membolehkan Pelanggan memuat naik dan menguruskan dokumen dalam talian, menghantar dan menerima faks secara dalam talian, dan menandatangani faks secara elektronik. HelloFax mempunyai liputan antarabangsa dan kini merangkumi lebih 70 negara di seluruh dunia.
 2. 2.   Maklumat Akaun. Pelanggan HelloFax mesti memberikan maklumat yang tepat dan terkini kepada HelloSign termasuk, tetapi tidak terhad kepada: nama, alamat pengebilan, alamat fizikal, maklumat pembayaran (termasuk nombor kad kredit), dan nombor ID kebangsaan (jika berkenaan). HelloSign mungkin diminta untuk mendapatkan salinan ID kebangsaan Pelanggan atau penggunanya jika diperlukan oleh proses undang-undang, penyiasatan, atau oleh subkontraktor/penyedia perkhidmatan kami. Pelanggan akan segera memberikan apa-apa dan semua maklumat akaun yang berkaitan atas permintaan HelloSign, dan Pelanggan secara tegas memberikan kuasa kepada HelloSign untuk berkongsi apa-apa dan semua maklumat akaun, data penggunaan, data lokasi, dan alamat IP dengan subkontraktor/penyedia perkhidmatannya. HelloSign berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akaun Pelanggan dan/atau penggunaan HelloFax jika maklumat akaun tersebut sudah tidak dikemas kini atau tidak diberikan dengan segera setelah diminta.
 3. 3.   Faks dan Spam yang tidak diminta. Penghantaran iklan faks yang tidak diminta adalah tidak sah di Amerika Syarikat di bawah Akta Perlindungan Pengguna Telefon Persekutuan 1991 (TCPA), dan di Kesatuan Eropah di bawah Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik 2003, dan juga menyalahi undang-undang berdasarkan sejumlah undang-undang negara, negeri dan wilayah lain. Kami berhak untuk segera menggantung atau menghentikan penggunaan HelloFax oleh anda jika menghantar iklan faks dan/atau spam yang tidak diminta. Kami juga berhak untuk memantau penggunaan HelloFax dan HelloSign oleh anda, mengikut budi bicara mutlaknya, mungkin memutuskan untuk tidak menyampaikan mesej yang dianggapnya sebagai iklan faks atau spam yang tidak diminta.
 4. 4.   Melaporkan faks dan spam yang tidak diminta. Sekiranya anda percaya bahawa anda menerima iklan faks yang tidak diminta, kami mengesyorkan anda menghubungi pengirim untuk memberitahu mereka bahawa anda ingin berhenti menerima faks tersebut. Sila juga hubungi sokongan pelanggan HelloSign supaya kami dapat menyiasatnya dengan sewajarnya.
 5. 5.   Nombor and Pemindahan. Pelanggan boleh mendapatkan nombor baru daripada HelloSign untuk digunakan dengan HelloFax. Nombor seperti itu bergantung pada ketersediaan dan HelloSign tidak menjamin bahawa nombor tertentu dapat diberikan kepada Pelanggan. HelloSign juga menyokong pemindahan nombor (untuk AS, UK dan Kanada) mengikut syarat di bawah:
       a.   Nombor Port Dalam Prosedur Permintaan.
            i.   Pelanggan mesti memastikan perkhidmatan yang ada aktif untuk memindah nombor telefon ke HelloSign.
            ii.   Sila isi dan hantar Borang Permintaan Pemindahan.
            iii.   Setelah kami menerima permintaan anda, kami akan mengesahkan sama ada kami dapat memindahkan nombor anda dan menjawab permintaan anda secepat mungkin. Jika kami dapat memindahkan nombor anda, kami akan meminta anda untuk mengisi borang Surat Kebenaran yang akan kami majukan kepada anda. Kami juga memerlukan salinan invois anda yang terkini daripada penyedia semasa anda untuk dijadikan bukti bahawa anda memiliki nombor tersebut.
            iv.   Setelah kedua-dua dokumen dihantar, kami akan memulakan permintaan port. Setelah permintaan dimulakan, kami akan meminta anda untuk mendaftar langganan berbayar (kunjungi laman harga kami) dan anda akan diberikan nombor sementara oleh sistem kami. Anda boleh memilih untuk menyimpan nombor yang anda tetapkan dengan bayaran bulanan tambahan (sekarang $ 4.99) atau kami boleh menukarnya dengan nombor yang anda pindahkan setelah diterima.
            v.   Setelah proses pemindahan selesai, kami akan menambahkan nombor yang dipindah ke akaun anda dan menilai kos pemindahan (kini $60) pada masa itu.
            vi.   Semua bayaran tertakluk kepada harga HelloFax dan HelloSign kemudian harga semasa, yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.
       b.   Proses port keluar Nombor. Untuk meminta pemindahan keluar kepada penyedia perkhidmatan lain daripada nombor faks yang diberikan pada akaun, anda mesti mengikuti arahan yang ditentukan oleh penyedia perkhidmatan tersebut dan mesti memberikan semua maklumat dan kerjasama yang diminta oleh penyedia perkhidmatan lain yang berkaitan, HelloSign, atau mana-mana pihak ketiga lain yang berkaitan. Pemindahan nombor telefon ke dalam atau keluar daripada akaun memerlukan penyediaan maklumat khusus dan terperinci Pelanggan kepada HelloSign dan/atau penyedia perkhidmatan lain, dan prosedur yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan lain atau HelloSign untuk mematuhi undang-undang dan standard industri. Oleh itu, penyelesaian permintaan port nombor mungkin bergantung pada faktor di luar kawalan HelloSign, termasuk kelewatan yang disebabkan oleh Pelanggan dan/atau penyedia perkhidmatan lain.
       c.   Port Keluar Tidak Sah. HelloSign diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi permintaan pemindahan yang sah. Nombor telefon mungkin dikeluarkan daripada akaun kerana tindakan atau peninggalan pihak ketiga, dan mungkin sukar atau mustahil bagi HelloSign untuk: (i) mencegah port keluar tersebut: (ii) mendapatkan semula nombor yang dipindah keluar daripada Akaun; atau (iii) pindah masuk nombor tersebut kembali ke akaun. HelloSign tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti kerana port keluar tersebut.
       d.   Maklumat Pemindahan yang Tepat. Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan berkaitan dengan sebarang permintaan untuk port masuk atau port keluar nombor ke atau daripada Perkhidmatan HelloFax (termasuk tanpa batasan apa-apa maklumat atau perwakilan dalam Surat Agensi mana pun) oleh Pelanggan atau mana-mana pihak yang bertindak atas nama atau arahannya akan benar, tepat, dan terkini.
       e.   Pematuhan Pelanggan terhadap Undang-undang Pemindahan. Pemindahan nombor tertakluk kepada telekomunikasi dan undang-undang lain dan mungkin tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga. Pelanggan, dan/atau mana-mana pihak yang bertindak atas nama Pelanggan, tidak boleh: (i) melanggar undang-undang yang terpakai atau melakukan tindakan mengelirukan atau penipuan dalam permintaan atau aktivitinya yang berkaitan dengan pemindahan; (ii) terlibat atau mempermudah "membanting" atau memindah keluar nombor faks atau menukar atau cuba menukar penyedia perkhidmatan telefon mana-mana pihak tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dan kebenaran yang sewajarnya, dan diperlukan; atau (iii) melanggar tanggungjawab kontrak atau lain-lain kepada penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga yang lain..
       f.   Pelepasan Nombor. Sekiranya penamatan atau pembatalan akaun, semua nombor yang berkaitan dengan akaun yang sebelumnya tidak dipindah ke penyedia lain boleh dilepaskan. Pembatalan talian masing-masing boleh mengakibatkan pelepasan nombor yang berkaitan jika nombor tersebut belum pernah dipindah ke penyedia lain. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk bekerjasama dengan penyedia pihak ketiga barunya untuk memindah keluar sebarang nombor sebelum penamatan atau pembatalan HelloFax atau Perkhidmatan HelloSign lain, atau mana-mana talian individu.

API HelloFax

 1. 1.   API HelloFax membolehkan pelanggan menggabungkan dan menyepadukan penyelesaian faks elektronik kami dengan mudah ke dalam aplikasi atau tapak web mereka.
 2. 2.   Pengesahan. Setakat mana Pelanggan memilih untuk menggunakan API HelloFax untuk mengaktifkan ciri disepadu pada Harta Pelanggan, Pelanggan diminta untuk mengesahkan identiti setiap pengguna akhir/pengirim melalui pengesahan e-mel atau cara lain yang boleh dipersetujui oleh HelloSign. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab atas pengesahan tersebut dan akan mengganti rugi, mempertahankan dan mengelakkan HelloSign daripada sebarang tuntutan yang berkaitan dengan pengesahan tersebut.
 3. 3.   Kekunci API. Untuk menggunakan API HelloSign, Pelanggan mesti mendapatkan kelayakan API uniknya ("Kekunci API") melalui proses pendaftaran. Pelanggan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan Kekunci APInya, tanpa mengira sama ada dia mempunyai pengetahuan mengenai aktiviti tersebut. Pelanggan tidak boleh berkongsi Kekunci APInya dengan mana-mana pihak ketiga, akan memastikan Kekunci API tersebut selamat, dan perlu menggunakannya sebagai satu-satunya cara untuk mengakses HelloSign API.
 4. 4.   Transaksi.
       a.   Had. Pelanggan boleh membuat sehingga 200 permintaan faks yang belum selesai setiap hari. Sila hubungi bahagian jualan kami jika anda ingin meningkatkan had permintaan faks anda.
       b.   Had Kadar.HelloSign mungkin diminta untuk mengehadkan atau menggantung penggunaan API HelloFax oleh anda apabila penggantungan atau had sedemikian diperlukan untuk mengelakkan kemudaratan atau tanggungjawab terhadap pelanggan/individu lain, atau untuk menjaga keselamatan, kestabilan, ketersediaan atau integriti Perkhidmatan HelloSign.
 5. 5.   Harta. Hanya Sifat Pelanggan yang telah dipersetujui oleh HelloSign boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. HelloSign berhak untuk menolak sebarang Harta Pelanggan, atas apa-apa sebab pun, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk tetapi tidak terhad untuk memastikan bahawa anda mematuhi Perjanjian ini atau Dasar Penggunaan Boleh Diterima. Tambahan lagi, anda akan memastikan bahawa Harta Pelanggan mengandungi terma perkhidmatan atau penggunaan yang sesuai dengan terma Perjanjian ini.
 6. 6.   Sekatan API. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (dan tidak akan membenarkan pihak ketiga) secara langsung atau tidak langsung: (a) cipta klien API yang berfungsi sama seperti API HelloFax; (b) menggunakan API HelloFax untuk sebarang tujuan yang tidak bergantung pada Harta Pelanggan; (c) memberi gambaran yang salah mengenai sumber atau pemilikan API HelloFax atau membuang, mengaburkan, atau mengubah sebarang pemberitahuan hak cipta, cap dagang atau hak milik lain, memalsukan atau menghapus sebarang pembahagian pengarang, notis undang-undang atau label lain daripada asal atau sumber API HelloFax atau Perkhidmatan;
 7. 7.   Aplikasi Pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan API HelloFax untuk membangunkan aplikasi untuk digunakan oleh Pelanggan atau klien Pelanggan dan pengguna akhir masing-masing (secara kolektifnya "Aplikasi Pelanggan"). Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Aplikasi Pelanggan dan memastikannya mempunyai: a) memberikan pelanggan dan pengguna akhir dengan terma yang terpakai (termasuk terma privasi) yang membenarkan HelloWorks menyediakan Perkhidmatan di bawah ini, dan b) kuasa dan/atau kebenaran yang sewajarnya untuk berkongsi maklumat pengguna dengan HelloSign.