Kunci di hadapan ilustrasi dokumen yang ditandatangani

Pusat Amanah HelloSign

Di HelloSign, keselamatan dan privasi data pelanggan adalah keutamaan #1 kami

Utama
Perisai dengan bebayang bentuk wanita di dalam dengan tanda semak di atas kiri ilustrasi

Keselamatan

Perkhidmatan HelloSign direka bentuk dengan infrastruktur yang selamat dan teragih dengan pelbagai lapisan perlindungan. Lihat halaman Status kami untuk melihat yang terkini daripada perspektif ketersediaan platform. Kami berusaha untuk memastikan perlindungan data anda dan memperkasakan pelanggan kami dengan alat automasi yang memberikan kawalan dan kebolehlihatan. Program keselamatan maklumat yang teguh direka bentuk untuk menilai risiko dan membina budaya keselamatan di HelloSign.

Tetingkap kod dengan tanda semak di bahagian atas ilustrasi

Pematuhan

Di HelloSign, kami percaya bahawa Pematuhan adalah cara yang berkesan untuk mengesahkan kebolehpercayaan perkhidmatan. Kami mematuhi piawaian dan peraturan seperti SOC 2. Secara tahunan, juruaudit pihak ketiga bebas kami menguji kawalan kami dan memberikan laporan dan pendapat mereka yang dapat kami berikan kepada anda.

Lingkaran besar dengan bebayang bentuk wanita dan tanda semak menunjuk ke bulatan yang lebih kecil dengan bebayang bentuk orang dan tanda X di sudut kanan atas

Privasi

Di HelloSign, kami percaya bahawa anda memiliki data anda, dan kami komited untuk merahsiakannya. Dasar privasi kami jelas menerangkan cara kami mengendali dan melindungi maklumat anda. Secara tahunan, juruaudit pihak ketiga bebas kami menguji kawalan berkaitan privasi kami dan memberikan laporan dan pendapat mereka yang kemudian dapat kami berikan kepada anda.

Gambar tatal dengan tanda semak dan lencana perakuan

eIDAS

Peraturan (EU) No 910/2014 tentang pengecaman elektronik dan perkhidmatan kepercayaan untuk transaksi elektronik di pasar dalaman (Peraturan eIDAS) yang diterima pakai pada 23 Julai 2014 dan diterapkan pada 1 Julai 2016 menyediakan rangka kerja undang-undang untuk perniagaan, warganegara dan pihak berkuasa awam untuk mengakses perkhidmatan dengan selamat dan melaksanakan transaksi secara digital di semua negara anggota EU.