Pematuhan

HelloSign memahami keprihatinan pelanggan mengenai pematuhan dan telah dengan tekun membina proses untuk menjadikan perkhidmatan kami mematuhi piawaian yang boleh mentadbir urus perniagaan anda.

UtamaAmanah

Kegagalan untuk mematuhi piawaian keselamatan maklumat adalah risiko yang tidak boleh ditanggung oleh syarikat. Hal ini mungkin mengakibatkan pelbagai penalti yang mahal daripada denda sivil hingga pendakwaan di mahkamah jenayah. Dalam beberapa kes yang paling melampau, pegawai syarikat yang tidak patuh mungkin menghadapi hukuman penjara. Di HelloSign, kami memahami kesan pematuhan yang serius dan telah dengan tekun membina proses untuk menjadikan perkhidmatan kami mematuhi piawaian yang mentadbir urus perniagaan anda.

Sila hubungi kami (melalui e-mel: compliance-reports@hellosign.com) untuk akses kepada dasar, prosedur, audit dan penilaian kami. Selain itu anda boleh mendapatkan salinan buku putih keselamatan maklumat kami di sini.

HelloSign mematuhi perkara berikut:

 • SOC 2 Type II
 • ISO 27001
 • Produk HelloSign dan HelloWorks kami mematuhi  HIPAA
 • Akta ESIGN A.S. 2000
 • Akta Transaksi Elektronik Seragam (EUTA) 1999
 • Peraturan eIDAS untuk EU 2016 (Peraturan EU 910/2014) , yang menggantikan Perintah EC/1999/93 Eropah sebelumnya

Berikut adalah senarai beberapa prosedur yang kami buat untuk memenuhi standard pematuhan:

 • Dasar Keselamatan Maklumat
 • Dasar Penggunaan Boleh Diterima
 • Tatakelakuan
 • Pemeriksaan latar belakang untuk semua pekerja
 • Penyulitan titik akhir untuk semua peranti yang dimiliki/dikeluarkan oleh syarikat
 • Prosedur Pengurusan Pelepasan
 • Prosedur Pengurusan Perubahan
 • Nota Keluaran
 • Penyediaan Akses, Penamatan, dan Prosedur Tinjauan Akses Pengguna
 • Pelan Tindak Balas Insiden
 • Pelan Kesinambungan Perniagaan dan Pemulihan Bencana
 • Program Ujian Serangan
 • Program Bounti Pepijat
 • Dasar Pemberitahuan Pelanggaran