eIDAS

HelloSign mematuhi eIDAS dan merupakan pilihan berdaya maju untuk syarikat menandatangani dokumen dalam talian dengan penandatangan di seluruh negara anggota EU.

Kawal selia eIDAS menetapkan tiga jenis tandatangan elektronik (SES, AES, QES) dan merupakan kawal selia baharu pada pengenalan elektronik dan perkhidmatan jaminan untuk transaksi urus niaga dalam Pasaran Tunggal Eropah. Ia mewujudkan rangka kerja sah untuk orang, syarikat (terutamanya syarikat kecil sehingga sederhana) dan pentadbiran umum untuk mengakses perkhidmatan dengan selamat dan melaksanakan transaksi secara digital di seluruh negara anggota EU.

eIDAS mula berkuatkuasa pada 17 September 2014 dan dilaksanakan pada 1 Julai 2016. Ia dimansuhkan dan digantikan dengan Arahan Tandatangan Elektronik 1999/93/EC, sebuah arahan Kesatuan Eropah tentang penggunaan e-Tandatangan dalam kontrak elektronik dalam EU.

Tandatangan Elektronik Standard

Tandatangan elektronik standard (SES) merupakan kewujudan data elektronik yang bersambung secara logik kepada data elektronik lain (misalnya dokumen), yang digunakan oleh penandatangan data elektronik untuk tandatangan dokumen. Banyak alatan elektronik, termasuk kata laluan, kod PIN dan tandatangan diimbas boleh dianggap sebagai SES.

Tandatangan Elektronik Lanjutan

Tandatangan elektronik lanjutan (AES) mesti memastikan bahawa tandatangan dihubungkan dengan unik dan berupaya mengenal pasti penandatangan. Ia perlu dihasilkan menggunakan data penghasilan tandatangan elektronik yang boleh digunakan oleh penandatangan di bawah kawalan mutlak mereka, dengan tahap keyakinan yang tinggi.

Tandatangan Elektronik Layak

Tandatangan elektronik layak (QES) merupakan bentuk AES yang lebih ketat dan merupakan satu-satunya jenis tandatangan yang diberi nilai sah yang sama seperti tandatangan bertulis. Ia merupakan tandatangan elektronik lanjutan dengan sijil digital layak yang dicipta oleh peranti penghasilan tandatangan layak (QSCD). QSCD perlu dikeluarkan oleh Pembekal Perkhidmatan Amanah (TSP) EU pada Senarai Amanah Kesatuan Eropah (EUTL).

Penafian: Maklumat ini adalah bagi tujuan maklumat umum sahaja. Ia bertujuan untuk membantu syarikat memahami kerangka undang-undang yang digunakan untuk kesahihan e-Tandatangan. Maklumat ini tidak bertujuan menjadi nasihat guaman dan tidak sepatutnya menggantikan nasihat guaman profesional. Rujuk peguam berlesen untuk nasihat atau perwakilan guaman.