UtamaAmanahKeselamatan

Pasukan Keselamatan yang berdedikasi & berpengalaman

Di HelloSign, Keselamatan dan Privasi data pelanggan adalah Keutamaan #1 kami

Di HelloSign, kami mempunyai Pasukan Keselamatan yang berdedikasi dengan Ketua Keselamatan Maklumat yang secara langsung bertanggungjawab terhadap keselamatan produk dan perkhidmatan HelloSign.

Selain itu, kami mempunyai program keselamatan maklumat rasmi yang mengetuai Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Maklumat. Jawatankuasa ini bertemu secara berkala untuk mengkaji inisiatif yang berkaitan dengan keselamatan di peringkat produk, infrastruktur, dan syarikat.

Untuk memastikan semua pekerja dapat memperjuangkan keselamatan data pelanggan, kami berusaha untuk memastikan keselamatan tersemat dalam budaya syarikat kami dari hari 1. Pekerja menjalani pemeriksaan latar belakang yang komprehensif, menandatangani dan mengikuti tatakelakuan dan dasar penggunaan yang boleh diterima, serta menjalani latihan kesedaran keselamatan berkala.

Untuk memastikan pasukan bersedia untuk sesuatu yang tidak dijangka, HelloSign melakukan ujian pasukan merah terhadap pangkalan pekerja kami untuk memastikan mereka bersedia bertindak dengan sewajarnya ketika berhadapan dengan peristiwa keselamatan yang berpotensi. Secara umum kami ingin memastikan kami dapat mengesan kelemahan fizikal, jaringan, dan sistem dengan mengambil pendekatan seperti penyerang.